Forskning og utvikling

0-TAXI har tatt ledertrøyen i taxinæringen og inviterer bilindustrien til samarbeid for å finne hvilke miljøtiltak som egner seg best for drosjer og flåtebilbrukere.

Testing av nye miljøpositive teknologier

Drosjeeiere er alle selvstendig næringsdrivende, og eier drosjebilene sine selv. Det er lite trolig at drosjeeiere vil investere i biler som benytter nye og eventuelt også umodne miljørettede teknologier, uten å være sikre på at det bærer seg økonomisk: Store og uforutsette kostnader med bilen de har valgt, påvirker inntjeningen og dermed også nedbetaling på eventuelle huslån osv.

0-TAXI har tatt konsekvensen av dette, og tilbyr derfor bilindustrien å la 0-TAXI teste nye bilmodeller og nye miljøpositive teknologier, gjerne i en begrenset periode, etter hvert som de blir tilgjengelige. Bilene skal i testperioden gå i ordinær trafikk så mye som mulig, og vil fungere som utstillingsvindu for leverandøren, med brosjyremateriell osv. som passasjeren kan ta med seg.

Underveis vil både sentralen og sjåførene ha tett dialog med bilprodusentens representanter, slik at produsenten løpende kan få tilbakemeldinger. En egen del på 0-TAXIs nettsider vil fortelle publikum om hvilke bilmodeller som til enhver tid er i aktiv test, og sjåførene vil løpende fortelle om sine erfaringer på en egen blogg for at sjåfører og løyvehavere (og andre) kan lese om deres erfaringer, på godt og vondt.

En egen rapport vil bli publisert etter hver test, der vi uttaler oss om bilens egenskaper som taxi, om resultatene av sjåfør- og passasjerundersøkelsene, om drivstofforbruk, eventuelle erfaringer med serviceverksted, osv.

Kompetansesenter på miljøvennlige biler

Hensikten er at ikke bare taxinæringen, men også større flåtekjøpere og publikum for øvrig, skal oppleve 0-TAXI som et kompetansesenter når det gjelder miljøvennlige biler: Dersom en bilmodell fungerer godt for oss i drosjedrift og både sjåfører og passasjerer er fornøyde, vil det være lettere for andre å velge samme bilmodell.