0-TAXIs miljøfond og miljøpris

På samme måte som man ved salget av Hjelpestikker (fyrstikker) lar en liten del av omsetningen gå til et spesielt hjelpefond, vil en liten del av omsetningen hos 0-TAXI gå til 0-TAXIs miljøfond, som i samarbeid med inviterte miljøorganisasjoner årlig vil tildele en pris til den eller de som har utmerket seg i miljøarbeid innen drosjesektoren. Fondets aktiviteter vil bli underlagt Innsamlingskontrollen.

Tanken bak fondet og prisen er å markere overfor drosjenæringen at miljøsatsning er positivt, og å bidra til en enda mer bevisst holdning til miljøtiltak i transportsektoren, gjennom en form for konkurranse i næringen om de beste miljøtiltakene.