Sertifisering som miljøbedrift

0-TAXI har påbegynt arbeidet med å bli sertifisert som Miljøbedrift etter den internasjonale ISO-14001 standarden, og som Miljøfyrtårn etter den norske lokale standarden. Det gjennomføres en miljøanalyse og etableres en handlingsplan. Alle aspekter ved virksomheten og dens drift gjennomgås under sertifiseringsprosessene, inklusive HMS, innkjøp, avfall, energi osv.