Miljøstrategi

Nordens første klimanøytrale taxisentral

0-TAXI er Nordens første klimanøytrale taxisentral og med 0-TAXI kjører du klimanøytrale taxiturer. I forbindelse med avleggelse av årsregnskapet, beregner vi hvor mange kilometer bilene har kjørt med kunder i bilen. På bakgrunn av dette kjøper vi sertifiserte klimakvoter slik at vi kompenserer for utslippene. 

Målsettingen til 0-TAXI er at driften på sikt skal gi nullutslipp også lokalt, men frem til det er teknisk og praktisk gjennomførbart, vil drosjeturene klimanøytraliseres gjennom kjøp av miljøkvoter. 

 

Maksimalutslipp på 105g CO2 per kilometer

Alle taxier tilhørende nye løyvehavere som tilknyttes 0-TAXI, har maksimalutslipp på 105g CO2 per km dersom de benytter vanlig bensin eller diesel som drivstoff, alternativt benytter de fornybare energikilder som Biogass, E85 BioEtanol og Biodiesel. Biler/Busser særskilt utstyrt for rullestoltransport og veteranbiler (eldre enn 35 år) som benyttes i kampanjeøyemed, har nødvendig dispensasjon fra miljøkravene.