Hvem er vi?

0-TAXI startet med drosjetjenester i Asker og Bærum høsten 2009, i full konkurranse med den etablerte aktøren i området. Alle drosjene eies av løyvehaverne selv. Sentralen forestår trafikkplanlegging, bestillingssystemer, etterbehandling, oppgjør osv., og samarbeider med de dyktigste leverandørene innen sine respektive felt.

Vår målsetning er å bli den foretrukne leverandøren av drosjetjenester, til både privatpersoner, bedriftsmarkedet og det offentlige. Dette vil vi gjøre gjennom målrettet arbeid der vil tilpasser produktene, tjenestene og prisene til markedets behov, ved å løpende videreutdanne sjåfører og løyvehavere, ved å stille markedets høyeste krav til sjåførene som skal levere tjenestene til deg og en hel rekke andre tiltak.

Vi ønsker å lede an i utviklingen av nye produkter og tjenester, og er derfor lydhøre for nettopp DINE behov og ønsker.

Profesjonelle sjåfører

Drosjeeierne og sjåførene knyttet opp mot oss er alle spesialister innen sitt fag, og vil alle følge opp kundens ønsker på den beste måte. De vil alltid behandle deg med respekt og din bagasje med den nødvendige forsiktighet, og de vil kjøre effektivt og hensynsfullt i trafikken. Du skal føle deg trygg med oss.

Kvalitet i alle ledd

0-Taxi er et selskap som skal sørge for kvalitet i alle ledd 24 timer i døgnet. De første du møter oss hos vil være medarbeiderne på call-senteret som er profesjonelle til fingerspissene og vil sørge for at dine ønsker blir behandlet raskt og effektivt. Fra første gang du ringer oss vil du merke forskjellen.