0-TAXI Success Awards 2011

 

Under jubileumsmiddagen til feiring av 0-TAXIs første ordinære driftsår den 16. januar 2011, ble prisene i 0-TAXI Success Awards delt ut for aller første gang.

Bahadar Khan, løyvehaver på C-7020, ble tildelt Sentralens Pris for Mest Hjelpsomme sjåfør i året som har gått: Han stiller alltid opp, og sier aldri nei til et vanskelig oppdrag!

 

Publikumsprisen 2011

 

Publikumsprisen tildeles den drosjesjåføren som drosjesentralen gjennom året 2010 har fått flest positive tilbakemeldinger om, fra publikum. Publikumsprisen ble tildelt Ejaz Mustafa, som er fast sjåfør på MaxiTaxi C-7504.

 

  

Beste Kollega

 

Løyvehaverprisen for Beste Kollega tildeles den drosjesjåføren eller løyvehaveren som har vært mest lojal, mest kollegial og som har stilt opp mest for sine kollegaer. Tildelingen skjer etter en hemmelig avstemming blant løyvehaverne, der den som har fått flest stemmer, får prisen. Prisen for Beste Kollega i 2010 ble tildelt Øyvind Fjærn, som også er løyvehaver og kjører Toyota Prius C-7009.


Sentralens Pris

 

Sentralens Pris tildeles den drosjesjåføren som i 2010 oftest har stilt opp når det trengs, gjerne for å ta vanskelige eller ukurante kjøreoppdrag. Sentralens Pris ble tildelt Bahadar Khan, som også er løyvehaver og kjører Toyota Prius C-7020.
Beste Bil

 

Prisen for Beste Bil tildeles løyvehaveren på den drosjebilen som har "kjørt inn mest", dvs har hatt størst brutto omsetning året 2010 sett under ett. Prisen for Beste Bil ble tildelt løyvehaver Øyvind Fjærn, for hans Toyota Prius C-7009.

 

 

 

Beste Sjåfør

 

Prisen for Beste Sjåfør tildeles den drosjesjåføren som har "kjørt inn mest", dvs har hatt størst brutto omsetning året 2010 sett under ett. Prisen for Beste Sjåfør ble tildelt Inamullah Shinwari. Inamullah er løyvehaver og kjører Toyota Prius C-7025.