Løyvehaver

Kjære løyvehaver, vi håper at du vil vurdere å knytte din virksomhet opp mot 0-TAXI. Det er din erfaring og kompetanse vi ønsker å bygge virksomheten på. Skulle du ønske å flytte til oss, hadde vi naturligvis blitt glade for det. Uansett om du vurderer det eller ikke, hadde vi satt stor pris på din tilbakemelding og håper derfor at du fyller ut nedenstående skjema: Vi vil gjerne få vite hva som er viktig for deg når du skal velge mellom konkurrerende drosjesentraler, slik at vi kan ta dette med i betraktning når vi legger planene for tiden fremover.

Vi behandler alle innsamlede data konfidensielt (se nedenfor)

Skriv inn adresse. Bruk begge felt hvis det er nødvendig: f.eks. gateadresse og oppgang

Skriv inn løyvenummer for hovedløyve

Velg type

Skriv inn løyvenummer for reserveløyve

Skriv inn løyvenummer for helgeløyve

Huk av i boksen om du vil motta informasjon per e-post. (vilkår)