Drosjeløyver

 

0-TAXI har i underkant av 80 løyver tilknyttet sentralen. Fra tid til annen vil et løyve være ledig, og tilgjengelig for en som har satt seg på ansiennitetslisten. Løyvemyndigheten (Akershus Fylkeskommune), som til enhver tid oversikt over eventuelle ledige løyver, kan kontaktes på telefon 22055000.

Løyvesøknadsskjema og ansiennitetserklæring kan lastes ned fra Akershus fylkeskommunes nettsider. (Lenken åpnes i nytt vindu eller ny fane)

Eventuelle ledige reserveløyver tilbys eksisterende drosjeeiere tilknyttet 0-TAXI etter interne tildelingsregler: Første tilbudsrunde går til eksisterende drosjeeiere som ikke har reserveløyve fra før, slik at den som har hatt ordinært løyve lengst, stiller først i køen. Dersom det etter dette er ledige reserveløyver, blir disse tilbudt løyvehavere som allerede har reserveløyve, dog slik at den som har færrest reserveløyver, stiller først i køen.

Utlysing

Akershus Fylkeskommune vil fortløpende kontakte de som har satt seg på ansiennitetsliste. Prosessen med utdeling av de ordinære hovedløyvene styres i sin helhet av fylkeskommunen.

Krav til drosjesjåfør

0-TAXI er en privat eiet sentral som drives etter strenge forretningsmessige prinsipper. Det er kunden og kundens behov som kommer i første rekke. Dette innebærer bl.a. at bilene SKAL kjøre i Asker og Bærum, at sjåførene skal ha GOD kjennskap til lokalområdet, at man skal snakke GODT norsk, og at man er innstilt på å gi BEST SERVICE. Målsetningen er at vi skal bli BEST på det vi holder på med, og at vi skal bli den FORETRUKNE leverandøren. Dette innebærer hardt og målrettet arbeid. De som ikke deler disse målsetningene eller av ulike årsaker ikke mestrer kravene som stilles, vil neppe trives hos 0-TAXI. Det er derfor viktig at du har et genuint ønske å være med på vinnerlaget og at du er villig til å gjøre din del av det som skal til for at vi sammen skal vinne markedet.

Alle som skal kjøre 0-TAXI må ha bestått sentralens lokale kjentmannsprøve. Deretter foregår den videre opplæringen i trafikk: 0-TAXI har en fadderordning, der du har en erfaren løyvehaver "mentor". Du skal kjøre minimum tre fulle skift på dagtid, med mentoren som påsitter. Du skal selv betjene taksameteret og bildatasystemet, og du skal avslutte skiftet og passe på at det blir korrekt oppgjør. Mentoren gir deg også opplæring i hvilke krav til service og kvalitet som forventes av deg, og han introduserer deg til de nye kollegaene dine.

Videre utdannelse og kursing skjer etter at du har begynt å kjøre: Alle skal ha årlige kurs i bl.a. økokjøring, førstehjelp, kundeservice osv.

Pensum til kjentmannsprøven får du ved å henvende deg til sentralen.

 

Miljøkrav

Vær oppmerksom på miljøkravene som stilles i 0-TAXI til alle nye drosjebiler: Bilen skal ha utslipp på mindre enn 120g eller benytte en fornybar energikilde som E85 BioEtanol, BioDiesel, BioGass osv., og må folieres grønne og merkes særskilt som Miljødrosje. Oversikt over godkjente biler får du ved å sende en e-post til info (at) 0-taxi.no.

 

VIKTIG: Når du har fått tilbud om løyve: Kontakt sentralen så raskt som mulig!

Sentralen kan gi deg tips om finansiering og hvordan du best og enklest skal klare den vanskelig tiden i begynnelsen når "alle regningene kommer på en gang".

Sentralen må også få beskjed god tid i forveien om at du ønsker å komme på veien, slik at drosjedatasystem, taksameter osv. kan være klart. Dersom det er tomt på lageret, kan det ta mange uker å bestille nytt.