Sjåfør

Kjære taxisjåfør, vi håper at du vil vurdere å kjøre for løyvehavere tilknyttet 0-TAXI i framtiden. Som taxisjåfør tilknyttet 0-TAXI vil du møte et arbeidsmiljø du virkelig vil trives i og der din kompetanse både vil bli satt pris på, i en sentral som legger vekt på videreutdanning og løpende kompetansebygging. Skulle du ønske å slå følge med oss, hadde vi naturligvis blitt glade for det. Uansett om du vurderer det eller ikke, hadde vi satt stor pris på din tilbakemelding og håper derfor at du fyller ut nedenstående skjema: Vi vil gjerne få vite hva du legger vekt på og som er viktig for deg i ditt yrke som drosjesjåfør, slik at vi kan ta dette med i betraktning når vi legger planene for tiden fremover.

Vi behandler alle innsamlede data konfidensielt (se nedenfor)

Skriv inn adresse. Bruk begge felt hvis det er nødvendig: f.eks. gateadresse og oppgang

Huk av i boksen om du vil motta informasjon per e-post. (vilkår)