Skolekjøring - Asker og Bærum

Ruter AS organiserer gjennom datterselskapet Konsentra all skoletransport i Akershus, for de elevene som har rett til skyss. De aller fleste elevene transporteres med alminnelig rutebuss eller skolebuss. En del transportes dessuten med minibusser som Ruter leier inn. Videre leier Ruter inn drosjebiler på faste totimersavtaler, hver eneste skoledag gjennom året ("timesbiler"). I tillegg til dette, kjøres ca 110.000 turer/passasjerer med nærmeste tilgjengelige drosje, der hver tur i snitt er fra 14-19 km ("resttransport").

0-TAXI leverte et anbud som var best både på miljø og på pris, og gis derfor 1. prioritet på ALLE skolekjøringsoppdrag fra Konsentra, i Asker og Bærum. Avtalen omfatter 17 biler fast på "totimersoppdrag" og ytterligere 25 biler for "resttransport".

Ruter vil også inngå avtale med den konkurrerende tilbyderen. 0-TAXI blir imidlertid alltid forespurt først, og kan ikke vi levere, går forespørselen videre til den andre tilbyderen.