Leverandør

Kjære leverandør, hvis du har produkter eller tjenester som du mener vi vil ha nytte av, hører vi i 0TAXI gjerne fra deg. Fyll i så fall ut skjemaet nedenfor, slik at vi kan finne ut om du er blant dem vi kunne tenke oss å samarbeide med fremover. Vi lover å lese alle henvendelser nøye og vil naturligvis kontakte aktuelle leverandører.

Skriv inn adresse. Bruk begge felt hvis det er nødvendig: f.eks. gateadresse og oppgang